Phát triển nối tuyến và cải tạo nâng cấp lưới trung thế Công ty Điện lực Bình Phú năm 2020

Công ty Thiên Ấn là đơn vị phụ trách hạng mục dò hạ tầng ngầm trong Dự án Phát triển nối tuyến và cải tạo nâng cấp lưới trung thế Công ty Điện lực Bình Phú năm 2020.

Một số hình ảnh thực tế công việc dò công trình hạ tầng ngầm:

dò tìm hạ tầng ngầm
Nhân viên Thiên Ấn thực hiện công việc
dò tìm hạ tầng ngầm
dò tìm hạ tầng công trình ngầm

dò tìm công trình hạ tầng ngầm

Xem thêm các dự án dò tìm công trình ngầmThiên Ấn đã thực hiện.