Dò hạ tầng ngầm phục vụ dự án Xây dựng mới các lộ ra trạm 110kV Xuân Hồng

Công ty Thiên Ấn được chủ đầu tư là Tổng công ty điện lực TPHCM tin tưởng lựa chọn là nhà thầu thực hiện dò hạ tầng ngầm trước khi tiến hành thi công hộp đầu cáp, hộp nối cáp ngầm dự án Xây dựng mới các lộ ra trạm 110kV Xuân Hồng.

Sau đây là một số hình ảnh đội ngũ nhân viên kỹ thuật của Thiên Ân thực hiện công việc:

dò hạ tầng ngầm
Công tác dò tìm hạ tầng ngầm tại đường Xuân Hồng
dò tìm hạ tầng ngầm tại đường Xuân Hồng
Kỹ thuật viên thực hiện dò hạ tầng ngầm tại đường Xuân Hồng
dò tìm hạ tầng ngầm
Thực hiện gói thầu của dự án Xây dựng mới các lộ ra trạm 110kV Xuân Hồng