Ngầm hoá lưới điện trên đường Quang Trung

Nhằm nâng cao mỹ quan đô thị, Tổng công ty điện lực TPHCM (EVNHCMC ) phấn đấu ngầm hóa lưới điện giai đoạn 2016 – 2020 là 650 km với điện trung thế thế, 1.150 km lưới hạ thế, 11 km lưới điện 110 kV.

Trong dự án Ngầm hoá lưới điện trên đường Quang Trung, công ty Thiên Ấn là đơn vị phụ trách hạng mục dò tìm công trình hạ tầng ngầm. Sau đây là một số hình ảnh thực tế triển khai công việc:

Ngầm hoá lưới điện trên đường Quang Trung (Đoạn từ Tân Sơn Nhất đến Chợ Cầu)

dò hạ tầng ngầm
Nhân viên thực hiện dò hạ tầng ngầm
công ty dò tìm hạ tầng ngầm
Thực hiện do tìm hạ tầng ngầm trên đường Quang Trung
dò tìm công trình ngầm
nhân viên Thiên Ấn thực hiện công việc

dò tìm hạ tầng ngầm

Ngầm hoá lưới điện trên đường Quang Trung (Đoạn từ Thống Nhất đến Tân Sơn)

dò hạ tầng ngầm
Thực hiện dò tìm cong trình hạ tầng ngầm
dò hạ tầng ngầm
Nhân viên thực hiện dò hạ tầng ngầm

dò tìm công trình hạ tầng ngầm

Xem thêm: các dự án dò tìm hạ tầng ngầmcông ty Thiên Ấn chúng tôi đã thực hiện